Homotoxicologi

Homotoxikologi betyr læren om de menneskelige skadelige substanser og påvirkninger (homotoxiner)

I følge homotoxikologien er alle prosesser og symptomer som vi kaller sykdommer et uttrykk for kroppens kamp for nøytralisere og skille ut exogene og endogene gifter (homotoxiner). Eller... et uttrykk for organismens forsøk på å kompensere for toxinenes skader gjennom selvregulering.

Homotoxikologisk medisin hjelper kroppen å gjenskape ballanse Det foreligger en rekke studier, både grunnforskning og kliniske studier, som dokumenterer at homotoksikologiske midler har effekt.

Homotoxikologi bygger på 3 grunnpilarer 1) Avgiftning og drenering. 2) Immunmodulering. 3) Cellulær aktivering og organstyrking.

Homotoxikoligiske midlene er spesielle sammensatte homeopatiske midler,og er komponert på en slik måte at de enten virker på avgiftning, drenering, immunmodulering, cellulær aktivering eller organstyrkende. Teorien beskriver, hvordan sykdom utvikler og endrer seg fra akutte til kroniske stadier gjennom 6 faser (beskrevet i DET – Deases Evolution Table / 6 fase-tabellen) Giftstoffer og avfallsstoffer beveger seg via blod og lymfe til kroppens bindevev, hvor stoffene deponeres opp og skaper de symptomer, vi definerer som sykdom. Helbredelse foregår baklengs gjennom de samme 6 faser fra kroniske til akutte stadier. Og vi opplever å bli syke for å bli friske.