Dornmetode

Dorn - Metoden er en metode til behandling til selvhjelp som benyttes til å korrigere feilstillinger i ryggraden og andre ledd. Anses for å være veldig effektiv og sikker.

Dorn-Metoden ble utviklet for ca 30 år siden av tyskeren Dieter Dorn, og har blitt en hurtig voksende behandlingsmetode over hele verden.

Den benyttes ofte til å behandle nakke-, rygg-, skulder og andre leddproblemer samt at den hjelper til med å forbedre den allmenne kroppsholdningen og helsen.

Dorn - Metoden benytter myke bevegelser og lette trykk til å korrigere feilstillinger i ledd og ryggrad. Den virker uten manipulasjon eller 'knekking”. Ofte starter man behandlingen med å korrigere funksjonelle ulikheter i beinlengden, som (i følge Dieter Dorn) de fleste av oss har. Ulikheter i beinlengden fører til skjevheter i bekkenet, som igjen fører til skjevheter i ryggraden. Ryggraden som er en av våre mest sentrale deler i kroppen har koblinger till alle våre organ og kroppsfunksjoner. I følge Dorn- metoden anses koblingene å være både fysiske og psykiske.

En blokkering av skiver i ryggraden kan føre til plager, smerter og sykdommer hvor som helst i kroppen.

Dorn-Metoden som på en skånsom måte korrigerer usymmetri i kroppens skjelett, sammenlignes ofte med osteopati og inkluderer element fra Traditional Chinese Medicine (TCM) som meridianlære. Dermed kan den oppnå langt mer enn tradisjonelle manuelle terapiformer.