Homeopati

I homeopatisk medisin er det medisinske stoffet fortynnet mange ganger gjennom den spesielle potenseringsprosessen, som overfører stoffets ”vitalkraft” til løsningsmiddelet. Det betyr også at det benyttes helt spesielle prinsipper når de homøopatiske midler ordineres. Først og fremst Nettkurs likhetsloven:”Lignende helbreder lignende”. Denne loven beskriver, at det homeopatiske middelet benyttes ved symptomer hos syke mennesker, som ligner de symptomer, som det samme middel kan fremkalle hos friske mennesker.